โฆษณา Shop Ads จะปรากฏที่ใด

  • where to see ads

    หน้าผลการค้นหา

    โฆษณาของคุณจะแสดงทั้งชื่อร้านและโลโก้ และจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าผลการค้นหา เมื่อมีผู้ซื้อใช้คำค้นหาที่ตรงกับโฆษณาของคุณ

ทำไมต้องใช้โฆษณา Shop Ads

reason0

เพิ่มยอดขาย

ดึงลูกค้าเข้าร้านโดยตรง หลังจากที่คลิกโฆษณาของคุณ

reason1

เพิ่มการมองเห็น

แสดงร้านค้าของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าผลการค้นหา

reason2

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด

ตั้งค่างบประมาณของคุณ สำหรับราคาที่ต้องการจ่ายต่อคลิก

ร้านค้าใดที่สามารถใช้โฆษณา Shop Ads ได้

โฆษณา Shop Ads สามารถใช้งานได้กับร้านค้าแนะนำและร้านค้า Mall เท่านั้น เพื่อมั่นใจว่าร้านค้าที่โฆษณามีความเหมาะสม

เริ่มต้นได้ง่ายดายใน 2 ขั้นตอน

1

เลือก Keyword ที่แนะนำ หรือตั้งค่าด้วยตนเอง

2

ตั้งค่าราคาประมูลในแต่ละ Keyword ขึ้นอยู่กับราคาสูงสุดที่คุณยินดีที่จะจ่าย

สร้างโฆษณาของคุณ
ดูรายละเอียด