เคล็ดลับ

ปรับปรุงรายละเอียดสินค้าเพื่อการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ

การโฆษณาเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการดึงดูดผู้ซื้อ แต่หากต้องการเปลี่ยนคลิกโฆษณามาเป็นยอดขาย ร้านค้าต้องมีหน้ารายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดที่ควรทราบเพื่อดารตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น


4 ส่วนสำคัญของหน้ารายละเอียดที่ทำให้สินค้าน่าสนใจ 

ฉันสามารถปรับปรุงรายละเอียดสินค้าได้อย่างไร?

รูปภาพ

รูปภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ซื้อเห็นสินค้าและตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้า ร้านค้าควรใช้รูปภาพที่บอกรายละเอียดของสินค้าได้ดีและเข้าใจง่าย รูปภาพชัดเจนและน่ามอง


สิ่งที่ร้านค้าควรคำนึงในการเลือกใช้รูป

1.รูปภาพควรชัดเจนและไม่มืดจนเกินไป

2.สินค้าควรมีขนาดใหญ่กว่า 50% ของรูปภาพ

3.รูปภาพควรใช้สินค้าจริงถ่าย ไม่ควรทำให้ดูเกินจริง หรือใส่ตัวหนังสืออื่นๆในรูปภาพ

4.รูปภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 1024 x 1024 พิกเซล

5.ใช้รูปภาพขนาดสี่เหลี่ยมจตุรัส

6.สิ่งที่ควรมีในรูปภาพสินค้า

6.1หลากหลายมุมมอง เช่น ด้านหน้า,ด้านหลัง,ด้านข้าง หรือ ภาพขยาย เป็นต้น 

6.2ความหลากหลายของสินค้า (ถ้ามี) เช่น สี ลายของสินค้า

6.3รูปภาพแพ็คเกจของสินค้า

6.4รายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า เช่น ตารางเปรียบเทียบขนาด 

6.5รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานของสินค้า

6.6รูปภาพสินค้าขณะใช้งานเพื่อเปรียบเทียบขนาดเมื่อใช้จริง 

7.ไม่ควรมีรูปภาพของอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขาย

8.ไม่ควรใช้รูปภาพที่มีลายน้ำหรือกราฟฟิคอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง

9.รูปภาพปกของสินค้าควรใช้รูปที่น่าดึงดูดมากที่สุด

10.ภาพปกสินค้าควรเป็นรูปภาพสินค้าที่สะอาดตาและเป็นพื้นหลังสีขาว 


ตัวอย่างของรูปภาพที่เหมาะสมในการเลือกใช้


ตัวอย่างของรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในการเลือกใช้


ชื่อสินค้า

ชื่อสินค้าควรเป็นชื่อที่สามารถทำให้ผู้ซื้อทราบได้ทันทีว่าสินค้าคืออะไรก่อนที่ผู้ซื้อจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของสินคัา


ปัจจัยที่สำคัญในการตั้งชื่อสินค้า

1.ตั้งชื่อสินค้าให้ชัดเจน เข้าใจง่าย

2.ควรตั้งชื่อสินค้าด้วย ชื่อแบรนด์ + ชื่อ/ประเภทสินค้า + รุ่น/ขนาด/สี

ตัวอย่าง : 

  • WINNER FURNITURE (ชื่อแบรนด์)
  • ชั้นวางทีวี (ประเภทสินค้า)
  • มัช 80 ซม. สีขาว (รุ่น/ขนาด/สี)

3.หลีกเลี่ยงการสแปมชื่อสินค้าโดยการใส่รายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า สินค้าจะถูกลดการมองเห็น และอาจเกิดความสับสนแก่ผู้ซื้อ

4.หากชื่อสินค้าเป็นภาษาอังกฤษควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่พยัญชนะแรกเมื่อขึ้นคำใหม่ และไม่ควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด


คุณสมบัติหลักของสินค้า

การสร้างคุณสมบัติหลักของสินค้าจะช่วยเพิ่มการมองเห็น หากร้านค้าแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแม่นยำและครบถ้วน


สิ่งสำคัญในการตั้งคุณสมบัติหลักของสินค้า

  1. เลือกคุณสมบัติสินค้าให้ตรงกับความเป็นจริง
  2. เลือกคุณสมบัติสินค้าอย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบว่ามีคำสะกดผิดหรือไม่ 


รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้าควรเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าที่ทำให้น่าสนใจและดึงดูดผู้ซื้อมากขึ้น


การใส่รายละเอียดสินค้า

1.รายละเอียดสินค้าควรกระชับและได้ใจความ

2.ควรเน้นข้อมูลสินค้าที่สำคัญไว้ด้านบนสุดของรายละเอียดสินค้า เช่น

2.1 การรับประกัน

2.2 สัญลักษณ์หรือการรับประกันคุณภาพสินค้า เช่น ISO, อย. , มอก. เป็นต้น

2.3 ชื่อรุ่นหรือคอลเลกชันพิเศษของสินค้า 

3.รายละเอียดสินค้าส่วนที่ไม่สำคัญควรวางไว้ส่วนล่างสุดของรายละเอียดสินค้า ตัวอย่างเช่น สี, ขนาด, วัสดุ, วันหมดอายุ และ วิธีการดูแลรักษาสินค้า

4.ควรหมั่นอัพเดทรายละเอียดสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เช่น เปลี่ยนรายละเอียดสินค้าให้ตรงกับสินค้าปัจจุบันของร้านค้าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?

yes ใช่
no ไม่