เคล็ดลับ

ปรับปรุงร้านค้าและสินค้าให้น่าสนใจเพื่อการโฆษณาที่ดียิ่งขึ้น

การโฆษณาสามารถทำให้ผู้ซื้อมาดูสินค้าของร้านค้าได้ แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆดังต่อไปนี้ที่เป็นตัวช่วยให้ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น


  • ราคาของสินค้า เรตติ้งและรีวิวสินค้าจากผู้ซื้อ
  • คะแนนการดำเนินการของร้านค้า จากประสิทธิภาพการแชท ระยะเวลาการจัดส่ง และอัตราการยกเลิกออเดอร์


ฉันจะเปลี่ยนจากคลิกไปยอดคลิกเป็นยอดขายได้อย่างไร?


1.ตั้งราคาสินค้าที่น่าดึงดูดใจ

หลังจากที่ผู้ซื้อมองเห็นโฆษณาของสินค้า ผู้ซื้ออาจจะเปรียบเทียบราคาของสินค้ากับราคาของสินค้าที่คล้ายกันของร้านคู่แข่งอื่นๆ ดังนั้นร้านค้าควรรักษาราคาสินค้าให้น่าดึงดูดต่อผู้ซื้อ


2.กระตุ้นให้ผู้ซื้อให้เรตติ้งและรีวิวที่ดีแก่สินค้า

  • เรตติ้งสินค้า

เรตติ้งสินค้าที่ดีแสดงให้เห็นถึงผู้ซื้อที่เคยซื้อมาก่อนพอใจกับสินค้า

  • รีวิวสินค้า

รีวิวสินค้าจะมาจากประสบการณ์ตรงจากการใช้งานของสินค้า เช่น คุณภาพ และความถูกต้องของรายละเอียดสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจริง


3. สร้างเครดิตให้แก่ร้านค้าของคุณ

ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้ากับร้านค้าที่มีการดำเนินการของร้านค้าและเรตติ้งที่ดี เช่น ประสิทธิภาพการแชทที่ดี, ระยะเวลาในการตอบกลับแชทเร็ว, ระยะเวลาการจัดส่งเร็ว และ อัตราการยกเลิกออเดอร์ต่ำ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น 

  • เรตติ้งร้านค้า

ร้านค้าที่เรตติ้งดีแสดงให้เห็นว่าร้านค้ามีความน่าเชื่อและให้ประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ซื้อ โดยที่เรตติ้งสามารถได้รับจากปัจจัยดังต่อไปนี้

  • ความหลากหลายและคุณภาพของสินค้า
  • ความเหมาะสมของราคาสินค้า
  • ประสิทธิภาพการดำเนินการที่ดีของร้านค้า
  • การตอบกลับแชท 

อัตราการตอบกลับแชทที่สูงและการตอบกลับที่เร็ว จะทำให้ระดับการบริการของร้านค้าสูงขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ปิดการขายได้มากขึ้น
หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?

yes ใช่
no ไม่