เคล็ดลับ

การเติมเครดิตโฆษณา My Ads

การคิดค่าโฆษณาจะถูกหักตามจำนวนจริงเมื่อสินค้าถูกคลิก โฆษณา My Ads ของร้านค้าจะหยุดทำงานเมื่อเครดิตโฆษณาหมด ร้านค้าควรเติมเครดิตก่อนการตั้งค่า เพื่อให้โฆษณาสินค้าดำเนินไปได้อย่างไม่สะดุด 


หมายเหตุ

  • การเติมเครดิตจะไม่สามารถคืนเงินได้ 
  • เครดิต My Ads ไม่มีวันหมดอายุการใช้งาน


ฉันสามารถเติมเครดิต My Ads ได้อย่างไร? 


1.เข้าไปที่ “เครดิตสำหรับโฆษณา” เพื่อซื้อเครดิต My Ads และเช็คยอดคงเหลือของเครดิต

2.กดเติมเครดิต และเลือกจำนวนเครดิตที่ต้องการเติม 


3.คลิก ซื้อสินค้า และ สั่งสินค้า

หมายเหตุ: โปรดทราบว่าจำนวนเครดิตจะเข้าสู่บัญชีของร้านค้าภายใน 30 นาทีหลังมีการยืนยันยอดเงินจากการเติมเครดิต


ฉันสามารถตั้งค่าการเติมเครดิต My Ads แบบอัตโนมัติได้อย่างไร?


Auto Top-Up ช่วยโอนเงินจาก Seller Wallet ไปยัง Ads Credit อัติโนมัติ เมื่อยอดคงเหลือของ Ads Credit ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ

1.คลิกที่ เติมเครดิต ใน โฆษณา My Ads

2.คลิกเปิดที่เติมเครดิตอัตโนมัติ เพื่อเปิดการใช้งาน

3. ระบุจำนวนเครดิตที่ต้องการเครดิตอัตโนมัติเข้า Ads credit เมื่อเครดิตต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่เงื่อนไข

4. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมอัตโนมัติต่อครั้งที่ยอดเครดิตที่ต้องการเติม

5. คลิก ตกลง เงื่อนไขและข้อกำหนด ของการใช้ Auto Top-Up


6. กรอกรหัส Wallet PIN ของร้านค้าเพื่อเป็นการยินยอมให้ Shopee สามารถเติม Ads Credit จาก Seller Wallet


7. หากไม่มีรหัส Wallet (Wallet PIN) สามารถตั้งรหัสได้ทันที

7.1 สร้างรหัส Seller Wallet ใหม่

7.2 ยืนยันรหัสใหม่อีกครั้ง

7.3 กรอกรหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนไว้


8. หากต้องการเปลี่ยนจำนวนขั้นต่ำหรือจำนวน auto top-up ที่เติม เลือก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า


9. กดปุ่มเพื่อปิดการใช้งาน Auto Top-Up


จะเกิดอะไรขึ้นหากยอดคงเหลือใน Seller Wallet ไม่เพียงพอต่อการเติม?

หากยอดคงเหลือของ Seller Wallet ไม่เพียงพอสำหรับการ Auto Top-Up ทาง Shopee จะส่งการแจ้งเตือนถึงร้านค้า และเติมเงินจาก Seller Wallet อีก 3 ครั้ง ใน 24 ชม.ถัดไป หากไม่สำเร็จไม่สำเร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน ระบบการเติม Auto Top-Up จะถูกการปิดใช้งาน

หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?

yes ใช่
no ไม่