เคล็ดลับ

การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา Shop Ads

การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา Shop Ads

บทความนี้จะเป็นคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณา Shop Search Ads หากคุณตั้งค่าโฆษณา Shop Search Ads for เป็นครั้งแรก กรุณาอ่านการตั้งค่าโฆษณา Shop Ads อย่างถูกวิธี


ควรทำโฆษณาไปอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่าสถิติมีข้อมูลเพียงพอต่อการปรับปรุงโฆษณา หากคุณมีงบประมาณที่จำกัด คุณสามารถลดราคาประมูลหรือตั้งค่าเป็นงบประมาณรายวันได้  


คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพตามเป้าหมายทางธุรกิจมีดังนี้


1. เพิ่มการมองเห็น

ติดตามผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ในสถิติโฆษณา Shop Search Ads และแต่ละ Keyword 

 1. การมองเห็น และ จำนวนคลิก เพื่อเข้าใจประสิทธิภาพของโฆษณา Shop Search Ad สามารถเพิ่มการเข้าถึงได้มากน้อยเพียงใด 
 2. จำนวนการเข้าชมสินค้า และ จำนวนคลิกสินค้า เพื่อตรวจสอบจำนวนการมองเห็นของสินค้าและคลิกสินค้าจากโฆษณา Shop Search Ad


วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ Shop Search Ads สำหรับการเพิ่มการมองเห็น:

 1. หากจำนวนการมองเห็นต่ำ
 2. หาก Keyword ที่ประมูลมีน้อยกว่า 10 คำ ให้เพิ่ม Keyword โดยเฉพาะคำที่มีจำนวนการค้นหาสูงและมีความเกี่ยวข้องกับร้านค้า
 3. เปลี่ยนประเภท Keyword ให้เป็น Broad Match เพื่อ Shop Search Ads จะมีโอกาสถูกแสดงมากขึ้น
 4. หา Keyword ที่ไม่มีผลจำนวนการมองเห็น ควรเพิ่มราคาประมูลและตรวจสอบผลหลังจากนั้น
 5. หากยังไม่มีการมองเห็น หรืองบประมาณที่ใช้สูงเกินไป ควรลบ Keyword นั้นออกเพื่อควบคุมงบประมาณโฆษณา
 6. หากจำนวนคลิกร้านค้าต่ำ
 7. หากจำนวนคลิกร้านต่ำในทุก Keyword ที่ประมูลไว้ ให้พิจารณารูปภาพโฆษณาและคำโปรยโฆษณาของคุณอีกครั้ง โปรดมั่นใจว่ารูปภาพและคำเปรยเกี่ยวข้องกันกับ keyword ที่คุณประมูลไว้
 8. หากมีบาง Keyword ที่มีจำนวนคลิกร้านค้าต่ำ อาจจะเป็นไปได้ว่า Keyword นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับโฆษณา Shop Ads ควรลบ Keyword หรือลดราคาประมูล โดยเฉพาะกับคำที่ไม่เกิดจำนวนการมองเห็น
 9. Keyword ที่มีอัตราการคลิกสินค้า (CTR) ต่ำ อาจเนื่องจากคำที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดปลายทางของโฆษณา ควรลบ Keyword นั้นออก หรือลดราคาประมูล


2. การเพิ่มกำไร

ติดตามผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ในสถิติโฆษณา Shop Search Ads และแต่ละ Keyword 

 1. ยอดขาย (GMV) เพื่อตรวจสอบยอดขายที่ได้จากโฆษณา Shop Search Ad.
 2. อัตราส่วนผลตอบแทน (ROI) เพื่อตรวจสอบว่า Keyword คำไหนที่มีประสิทธิภาพในการทำโฆษณา คิดเป็นอัตรายอดขายต่อเครดิต
 3. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (CIR) เพื่อตรวจสอบอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายที่มาจากการโฆษณาในแต่ละ Keyword


วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ Keyword สำหรับการเพิ่มกำไร

 1. สำหรับ keyword ที่มี ROI สูง - ให้รักษาอันดับโฆษณาให้อยู่อันดับต้นๆเสมอ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าโฆษณา Shop AdsShop Search Ad ของคุณจะแสดงที่หน้าผลการค้นหา คุณสามารถตรวจสอบว่าโฆษณาของคุณแสดงหรือไม่ โดยดูที่จำนวนการมองเห็นของร้านค้า 
 2. หากโฆษณา Shop Search Ad ไม่แสดง ควรเพิ่มราคาประมูลและตรวจสอบอีกครั้งว่าจำนวนการมองเห็นเพิ่มหรือไม่ คุณสามารถใช้ราคาที่แนะนำในการคาดเดาราคาประมูลจากร้านคู่แข่ง 
 3. สำหรับ keyword ที่มี ROI ต่ำ:  
 4. เปลี่ยนประเภท Keyword ให้เป็น Broad Match (หากตอนนี้ตั้งค่าเป็น Broad Match) เพื่อจำกัดการแสดงของโฆษณาให้แสดงสำหรับ Keyword ที่ประมูลไว้เท่านั้น 
 5. ลดราคาประมูลเพื่อควบคุมงบประมาณ หาก ROI ไม่เพิ่มขึ้น ควรพิจารณาลบ Keyword 
 6. สำหรับ keyword ที่ไม่มี ROI เลย:
 7. ตรวจสอบการเข้าชมของร้านค้าสำหรับ 7 วันที่ผ่านมา 
 8. หากไม่มีจำนวนการมองเห็นเลย หมายความว่าโฆษณา Shop Search Ad ไม่ได้แสดงที่หน้าผลการค้นหา ให้พิจารณาเพิ่มราคาประมูลและตรวจสอบว่าจำนวนการมองเห็นและ ROI เพิ่มหรือไม่
 9. หากมีจำนวนการมองเห็นแต่ไม่มีจำนวนคลิกร้านค้า ให้พิจารณาลบ Keyword เพื่อจำกัดงบประมาณ
 10. หาก ROI ของ keyword ต่ำทั้งหมด ให้พิจารณาจุดปลายทางของโฆษณา (Landing page) 
 11. ตรวจสอบว่าสินค้าที่แสดงโฆษณาเกี่ยวข้องกับ keyword ที่ประมูลไว้
 12. หากจุดปลายทางเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมากพอสำหรับการทำโฆษณา ให้ลองพิจารณาเปลี่ยนเป้นสินค้าที่ราคาสูง หรือเป็นสินค้าที่ขายดีแทนหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?

yes ใช่
no ไม่