โฆษณา Keyword Ads

การตั้งค่า Keyword Ads

ฉันจะเลือกสินค้าที่ต้องการทำโฆษณาที่เหมาะสมได้อย่างไร?

ร้านค้าควรเลือกสินค้าที่เหมาะสมในการทำโฆษณาตามความต้องการของร้านค้า:

 1. เพิ่มยอดขาย 

เลือกสินค้ายอดนิยมที่มียอดขายต่อเดือนสูง และสินค้าที่มีศักยภาพในการขายสูง เช่น สินค้าที่กำลังมีโปรโมชั่นอยู่แล้ว

 1. เพิ่มกำไรให้กับร้านค้า

เลือกสินค้าขายดีโดยเฉพาะสินค้าที่มีกำไรสูงอยู่แล้ว

 1. เพิ่มการมองเห็นแก่สินค้าใหม่

เลือกโฆษณาสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มการมองเห็นและทดลองสินค้าใหม่ในตลาด
ฉันสามารถตั้งค่างบประมาณและระยะเวลาการทำโฆษณาได้อย่างไร?

คุณสามารถตั้งระยะเวลาโฆษณาและงบประมาณสำหรับ Keyword ล่วงหน้าได้

 1. ค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าจะเป็น "ระยะเวลาไม่จำกัด" และ "งบประมาณไม่จำกัด"


 1. คุณสามารถเลือกงบประมาณ และระยะเวลาโฆษณาในแต่ละสินค้าได้ หากคุณเลือกจำกัดงบประมาณ โฆษณาจะถูกหยุดเมื่องบประมาณใช้ครบที่ตั้งค่าไว้
 2. งบประมาณขั้นต่ำต่อวันคือ 20 บาท
 3. งบประมาณขั้นต่ำของงบประมาณทั้งหมดคือ 100 บาท


ฉันสามารถตั้งค่า Keyword ประเภทโฆษณา และราคาประมูลได้อย่างไร?


 1. เลือกแบบอัตโนมัติ

เลือกแบบใช้คีย์เวิร์ดอัตโนมัติ ระบบจะเลือก Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณาให้คุณอัตโนมัติ

หากคุณต้องการให้ระบบช่วยตั้งค่าและจัดการโฆษณาของคุณอย่างคุ้มค่าและสะดวกสบาย หรือไม่แน่ใจว่าต้องใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรในการทำโฆษณา ให้เปิดการตั้งค่านี้ไว้ (อ่านเคล็ดลับที่นี่สำหรับการใช้ระบบคีย์เวิร์ดอัตโนมัติ)Note :

หากคุณมีการตั้งค่า Keyword Adsใหม่ผ่านแอพลิเคชั่น Shopee การใช้ “คีย์เวิร์ดแบบอัติโนมัติ” จะถูกเปิดใช้งาน และหากคุณต้องการปิดการใช้งาน “คีย์เวิร์ดแบบอัติโนมัติ” หรือตั้งค่าคีย์เวิร์ดด้วยตัวเอง ให้ล็อกอินเข้าระบบใน Seller Center เท่านั้น


 1. เลือกด้วยตนเอง

หากคุณทำโฆษณาเป็นอยู่แล้ว หรือต้องการให้โฆษณาอยู่อันดับบนสุดของหน้าผลการค้นหาสำหรับ Keyword ที่ต้องการ คุณสามารถเลือก Keyword ด้วยตนเอง และประมูลราคาโฆษณาด้วยตนเอง และคุณสามารถเลือกประเภทของ Keyword ที่แตกต่างกันได้ 1. Broad Match (ค่าเริ่มต้น)

โฆษณาของคุณจะแสดงที่หน้าผลการค้นหาเมื่อผู้ซื้อใช้ Keyword ที่เกี่ยวข้องกันกับ Keyword ที่คุณประมูล ถึงแม้ว่าคำนั้นๆอาจจะไม่ได้สะกดคล้ายกันเลย


 1. Exact Match

โฆษณาจะปรากฏต่อเมื่อผู้ซื้อใช้ Keyword เดียวกันกับ Keyword ที่คุณประมูลไว้


ตัวอย่าง:

ข้อแนะนำสำหรับการตั้งค่าราคาประมูลสำหรับ Keyword ที่เลือกด้วยตัวเอง

 1. ระบบจะมีการแนะนำราคาประมูลให้ในแต่ละ Keyword 
 2. ใช้ราคาประมูลแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาสินค้าจะอยู่ในลำดับต้นๆ 
 3. ราคาประมูลแนะนำสำหรับการโฆษณา Broad Match จะมีราคาสูงกว่า Exact Match 20%
 4. ร้านค้าสามารถปรับราคาประมูลหลังจากที่เริ่มโฆษณาไปแล้ว 


หลักการในการเลือก Keyword, ประเภทของ Keyword, ราคาประมูล:

 1. การเพิ่มการมองเห็น
 2. ใช้ Keyword อย่างน้อย 10 คำ ต่อ 1 สินค้า รวมถึงการเลือกใช้ Keyword ที่ความหมายเดียวกัน เช่น รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าออกกำลังกาย, รองเท้าเต้น, รองเท้ากีฬา เป็นต้น

 1. เลือก Keyword ที่เกี่ยวข้องกันจากการแนะนำโดยระบบของ Shopee
 2. ร้านค้าสามารถปรับปรุงโฆษณาได้หลังจากที่มีการเริ่มโฆษณาแล้ว โดยการแก้ไขหรือลบ Keyword ที่ไม่ต้องการใช้ออกได้ 
 3. ใช้ Broad Match เพื่อการโฆษณาที่กว้างขึ้น
 4. ใช้ราคาประมูลที่แนะนำจาก Shopee


 1.  การเพิ่มยอดขาย
 2. ควรใช้การโฆษณาทั้ง Broad Match และ Exact Match เพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าถึง ทำให้มีโอกาสเพิ่มการตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้
 3. สำหรับ Broad Match ควรใช้ Keyword ทั่วไป, Keyword ยอดนิยม และ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ที่ผู้ซื้อน่าจะใช้ในการค้นหาสินค้า เช่น “เสื้อกันหนาว” และ “เสื้อกันหนาว Zara”
 4. ใช้ Keyword ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น “เสื้อกันหนาวลายจุด” และ เสื้อกันหนาวไหมพรม Zara”
 5. ใช้ราคาประมูลที่แนะนำจาก Shopee


 1. เพิ่มผลกำไร
 2. ตั้ง Keyword ให้มีความเกี่ยวข้อง ที่ผู้ซื้อมีโอกาสค้นหาสินค้าด้วย Keyword นั้น 
 3. ควรตั้งค่า Keyword ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น “กาแฟสำเร็จรูป” แทนคำว่า “กาแฟ”
 4. Keyword ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นมีแนวโน้มที่ราคาประมูลจะต่ำและสามารถดึงดูดผู้ซื้อมาได้
 5. ใช้ Exact Match สำหรับ Keyword ที่สามารถดึงดูดผู้ซื้อได้
 6. หากต้องการเพิ่มจำนวนการมองเห็นมากขึ้น ควรเปลี่ยนประเภทเป็น Broad Match แต่ตั้งราคาประมูลให้ต่ำลงหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?

yes ใช่
no ไม่